V.ORCHESTROVIČ ( Vánoční koncert )

            [ VIDEO # 01 ]

           

BEZ ÚPRAV je audiovizuální záznam hodinového koncertu bez dodatečných studiových úprav. Zahrnuje 3 služby : 1. Videozáznam koncertu na kameru  SONY PMW-EX3 v HD kvalitě 1920x1080 ve formátu SONY AVCHD, 2. Audiozáznam koncertu synchronizovaný s obrazem a zaznamenávaný se zachováním přirozené akustiky sálu. Je snímán externími studiovými mikrofony v blizkosti interpretů ve stereo módu, 3. Přepis dat z kamery na datová média, jež mohou být dodatečně kdykoliv zpracována. Data jsou kopií nesestříhaného obsahu paměťových karet videokamery v zaznamenané podobě 1:1. Výhodou této varianty je zejména její nízká cena se zachováním špičkové kvality obrazu i zvuku a fakt, že si objednatel může podle svých představ zaznamenaný filmový materiál sestříhat, sestavit, případně upravit zvuk a sám si finální DVD vyrobit podle vlastních představ a bez dodatečných nákladů. V celkové ceně jsou započítány : doprava na místo konání koncertu ( platí pouze pro Prahu ) + příprava techniky, záznam koncertu ( kameraman/zvukař ) + práce, náklady s přepisem audivizuálních dat ve studiu.

Celková cena je 2.000,- Kč.

STANDARD je obsahově a chronologicky sestavený, zvukově a textově doplněný audiovizuální spot. Zahrnuje v sobě výběr a sestřih nejlepších záběrů, jejich obsahové a časové sestavení a kvalitativní obrazovou i zvukovou korekci. Jednotlivé záběry jsou seřazené do scén tak, aby vytvořily konsistentní výsledný dojem zachycující co nejvěrněji průběh zaznamenané události / akce. Začátek, konec a všechny větší celky spotu  ( např. obrazy, kapitoly ) jsou doplněné oddělujícími textovými informacemi. Původní zvuk může být na přání objednavatele obohacen doprovázející hudbou v pozadí, kterou si vybere sám objednavatel. Nesestřihaný a neupravený záznam ( viz předchozí "Provedení bez úprav" ) je součástí tohoto provedení navíc jako bonus zdarma.V celkové ceně je započítáno 25 ks audiovizuálních DVD nosičů s barevným potiskem středu zdarma.

Celková cena je 6.000,- Kč.

KOMPOZICE je komentovaný,  obsahově předem sestavený, zvukově a textově doplněný audiovizuální spot. Zahrnuje v sobě všechny vlastnosti "Provedeni Standard", navíc je spot moderován. Moderátor je předem vybrán objednavatelem z jeho vlastních řad. ( pokud je to možné )  Zvukový sestřih a výsledný výběr a použití jednotlivých vstupů moderátora schvaluje objednavatel.  Provedení spotu je osobnější - vyjadřuje věrněji skutečnou atmosféru.  Záběry jsou obohacené bezprostředními reakcemi účastníků zaznamenávané události.  Nesestřihaný a neupravený záznam ( viz předchozí "Provedení Bez úprav" ) je součástí tohoto provedení navíc jako bonus zdarma. V celkové ceně je započítáno 40 ks audiovizuálních DVD nosičů s barevným potiskem středu zdarma.

Celková cena je 9.000,- Kč.