VODĚRADSKÁ ( Maturitní třída 4.B )

            [ VIDEO # 01 ]

           

Maturitní ples Schema průběhu maturitního plesu by mohlo vypadat následovně - Zahájení plesu. ( např. čtení programu plesu a představení účinkujících umělců ) První taneční série. Přivítání čestných hostů. Předtančení. Druhá taneční série. Čtení jmen maturantů, jejich nástup a postupné stužkování maturantů třídním profesorem. Zametání mincí. Slavnostní proslov ředitele školy a jeho přípitek, Gaudeamus. Poděkování studentů rodičům a profesorům. Taneční sólo profesorů, taneční sólo rodičů. Třetí taneční série. Prodej lístků do tomboly. Ukázka standardních tanců. Vyhlášení tomboly. Kulturně umělecká vložka. Čtvrtá taneční série. Půlnoční překvapení maturantů. Volná zábava. Ukončení plesu.

 

Maturitní večírek Schema průběhu maturitního večírku by mohlo vypadat následovně - před školou: příchody studentů do školy, filmové miniportréty vybraných leadrů - reprezentantů třídy, rozhovory, ve třídě: slavnostní předávání maturitních vysvědčení, rozhovor s třídním pedagogem, před večírkem: příchody jednotlivých maturantů na večírek, ( např. do hospody, vinárny, klubu, ... ) před vstupem do hospody ( na ulici ) se  příchozí spolužáci, každý jednotlivě a svým osobitým způsobem, představí do kamery, ( nejlépe moderátorovi, který byl předem vybrán a delegován svými spolužáky ) měl by to být velmi krátký "audiovizuální podpis" jednotlivých spolužáků pod tento DVD portrét maturitní třídy, jednotlivé záběry by neměly být delší než 10s, např. "Pozdrav - jméno - příjmení, - přezdívka - nejoblíbenější spolužák - profesor - nejméně oblíbený předmět ... , na večírku: zahájení večírku a hlavní program večírku, Gaudeamus, volná zábava - rozhovory s maturanty, ( vzpomínky a plány do budoucna, nejsilnější zážitky ze studií, ... )