BOSTON ( Křtiny )

            [ VIDEO # 01 ]

           

Církevní obřad křtin v kostele Příjezd rodičů s dítětem a kmotrem ke kostelu.  Všichni vstupují do kostela a napříč kostelem přistupují ke knězi. ( resp. biskupovi a nebo jáhenovi )  Kněz zahajuje křestní obřad - tkz. první svátost, vede řeč k rodičům, rodiče žádají kněze o křest svého dítěte, kmotr dá příslib ručitele dobré výchovy dítěte a věnuje dítěti věcný památný dar.  Probíhají modlitby, čtení z Písma svatého, mazání olejem, (jako symbolem síly) předání zapálené svíce (jako symbolu světla na cestu) a bílé roušky či oděvu. (jako symbolu nového života)  Kněz křtí dítě slovy  "Já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého" a současně dítě třikrát ponoří do vody nebo vylije vodu na hlavu křtěného.  Rodiče odcházejí s pokřtěným dítětem, kmotrem, rodinou a ostatními přihlížejícími z kostela.  Společně odjíždějí na rodinnou oslavu.  Společný slavnostní oběd probíhá v restauraci v kruhu rodinném, s účastí kmotra, prarodičů, nejbližších přizvaných hostů a případně s čestnou účastí pana faráře.

Vítání občánku starostou obce Rodiče se připravují se svými novorozenci v salonku před obřadní síní. Probíhá uvítání přítomných matrikářkou. Starosta vede slavnostní proslov k přítomným. Vystupují hudebníci, recitátoři a dětský sbor z mateřské školky. Starosta předává dary, rozdává pamětní listy, knížky a slavnostní medaile, předává maminkám květiny.  Vítání končí gratulace a zápisem do pamětní knihy obce.  Po obřadu probíhá individuální záznam dětí ( např. v kolébce ), rodičů a příbuzných.