TUCHOŘICE ( Morový sloup a zámek )

            [ VIDEO # 01 ]

           

Historický a současný portrét obce Setkání se zastupitelstvem obce na obecním úřadě.  Starosta obce představuje historii, tradice i současnost obce, ( globální prezentace obrazem i slovem ) zmiňuje se o obyvatelích obce, vysvětluje hlavní motiv a důvody své péče o obec, ve kterých klade důraz na obecní zájmy a blaho obce  Poté probíhá samotná prohlídka obce, během které průvodce představuje jednotlivé regiony obce.  V průběhu procházky obcí probíhají náhodná interview s kolemjdoucími obyvateli, ve kterých zazní další detailní historická fakta  Zastupitelé obce shrnou na závěr jednak všechny své dosažené úspěchy, nejdůležitější realizované obecní projekty, a také se zmíní o nových rozvojových obecních plánech.

Den obce Schema průběhu této obecní akce by mohlo vypadat následovně - uvedení akce zastupitelem obce, prezentace největších talentů v obci, pozvaných umělců ( hudebníci, herci, estrádní umělci, známí moderátoři, ... ) zábavné soutěže o ceny, stánkové občerstvení, taneční zábava, ( dechovka, rock, diskotéka ) ohňostroj.


Mikulášský karneval pro děti Schema průběhu této obecní akce by mohlo vypadat následovně - uvítání dětí zastupitelem obce, příjezd  mikuláše na saních, zpívání koled, vystoupení dětí v kostýmech, hrádky s čerty, tanec a soutěž masek, vyhlášení nejlepší masky, vystoupení klauna - pekelný cirkus, mikuláš s četem a anděly rozděluje dárky, taneční zábava rodičů s dětmi.


Dětský den Schema průběhu této obecní akce by mohlo vypadat následovně - uvítání dětí zastupitelem obce, dětská párty s kouzelníkem a  soutěžemi ( opičí dráha, malování, zpěv, tanec, recitace, ... ),  pohádka -  „Sněhurka a sedm trpaslíků“, - vystoupení místního folklórního soubor dětí, pásmo krátkých kreslených pohádek, schovka v hasičské pěně, vypouštění balónků, diskotéka pro nejmenší, vystoupení hudebníků a herců, stánky-občerstvení, ... )


A další akce ... zde neuvedené, akce pořádané dobrovolnými spolky v rámci obce. ( sportovní kluby, hasiči, myslivci, ... )