LIBOCHOVICE ( Svatební obřad )

            [ VIDEO # 01 ]

           

Svatební ráno Svatebčané přijíždějí do domů nevěsty a ženicha, probíhá drobné občerstvení bez alkoholu.  Příprava nevěsty kadeřnicí a vizážistkou.  Ženich a jeho hosté odjíždějí do domu nevěsty, kde smlouvá, zda mu ji rodiče dají za ženu.  Předávání kytic nevěstě, matkám a případně svědkyni.  Poděkování rodičům obou snoubenců.  Ozdobení svatebčanů myrtovými kytičkami.  Ozdobení svatebních vozů.  Svatebčané odjíždí na obřad.

 

Svatební obřad Svatebčané přijíždí auty k obřadnímu místu, vystupují z aut, zdraví se s rodinami a známými  a všichni společně odchází do předsálí svatební síně.  Seřazují se do svatebního průvodu a nastupují si v předepsaném pořadí.  Svatební průvod prochází napříč svatební síní směrem k oddávajícímu.  Oddávající oslovuje nevěstu a ženicha, probíhá obřadní akt, nevěsta a ženich si řeknou ANO, nasadí si snubní prsteny, políbí se a podepisují se.  Probíhá gratulace novomanželům.  Svatební průvod odchází ze svatební síně před radnici, kde je vítají hosté příbuzní a známí.  Svatebčané nasedají do aut a odjíždějí na svatební hostinu.


Svatební hostina Uvítání novomanželů personálem restaurace, ten rozbíjí před novomanželským párem talíř pro štěstí, novomanželé společně střepy uklízí.  Novomanželé přichází ke svatebnímu stolu.  Slavnostní přípitek svědka.  Předkrm.  Slavnostní řeč otce nevěsty.  Slavnostní řeč otce ženicha.  Novomanželé konzumují polévku společně z jednoho talíře.  Novomanželé krájí dort a ten je ochutnáván v pořadí podle tradice.  První novomanželský tanec s kyticí, poté s rodiči a svědky.  Čtení gratulací a rozbalování darů.  Únos nevěsty kamarády ženicha do nedaleké hospody a pití na účet ženicha do té doby, dokud není ženichem nalezena.  Házení svatební kyticí resp. semeny hrachu, rýže, pšenice, fazolemi, čočkou.