BIRMINGHAM ( Promoční ceremoniál )

            [ VIDEO # 01 ]

           

BEZ ÚPRAV je audiovizuální záznam, bez dodatečných studiových úprav.Zahrnuje v sobě natočení akce na 2 kamery v plné HD kvalitě v rozlišení 1920x1080 a přepis obsahu kamer na datová DVD, který může být dodatečně kdykoliv zpracován.Přepis je kopie dat z kamery 1:1 v zaznamenané podobě.Výhodou této varianty je její nízká cena a fakt, že si objednavatel může svépomocí a podle svých vlastních představ zaznamenaný filmový materiál sestříhat, sestavit, ozvučit, sám si finální DVD vyrobit a nebo tuto práci může zadat jinému zpracovateli. V uvedené ceně jsou započítány všechny datové DVD zdarma.
Celková cena je 3.000,-Kč.


STANDARD je obsahově a chronologicky sestavený, zvukově a textově doplněný audiovizuální spot. Zahrnuje v sobě výběr a sestřih nejlepších záběrů, jejich obsahové a časové sestavení a kvalitativní obrazovou i zvukovou korekci. Jednotlivé záběry jsou seřazené do scén tak, aby vytvořily konsistentní výsledný dojem zachycující co nejvěrněji průběh zaznamenané události / akce. Začátek, konec a všechny větší celky spotu  ( např. obrazy, kapitoly ) jsou doplněné oddělujícími textovými informacemi. Původní zvuk může být na přání objednavatele obohacen doprovázející hudbou v pozadí, kterou si vybere sám objednavatel. Nesestřihaný a neupravený záznam ( viz předchozí "Provedení bez úprav" ) je součástí tohoto provedení navíc jako bonus zdarma.V celkové ceně je započítáno 25 ks audiovizuálních DVD nosičů s barevným potiskem středu zdarma.
Celková cena je 6.000,- Kč.


KOMPOZICE je moderovaný a komentovaný,  obsahově předem komponovaný, dějově sestavený, zvukově a textově doplněný audiovizuální spot. Zahrnuje v sobě všechny vlastnosti "Provedeni Standard". Navíc oproti tomuto provedení je v "Provedení Kompozice" děj obohacen živými zvukovými vstupy. Moderátor je předem vybrán objednavatelem z jeho vlastních řad. ( pokud je to možné )  Zvukový sestřih a výsledný výběr a použití jednotlivých vstupů moderátora schvaluje objednavatel.  Provedení spotu v této podobě je podstatně osobnější a proto se téměř vždy podaří věrně vyjádřit skutečnou atmosféru.  Záběry jsou emotivně dobarveny pestrou paletou jednotlivých rozhovorů, výpovědí a bezprostředními reakcemi účastníků zaznamenávané události.  Nesestřihaný a neupravený záznam ( viz předchozí "Provedení Bez úprav" ) je součástí tohoto provedení navíc jako bonus zdarma. V celkové ceně je započítáno 40 ks audiovizuálních DVD nosičů s barevným potiskem středu zdarma.
Celková cena je 9.000,- Kč.