ŽIVÉ NAHRÁVKY KONCERTŮ NA CD / DVD
»» technické a obchodní informace ««

HOMEPředmět služeb

Předmětem služeb jsou: 1. Digitální zvukový nebo obrazový záznam koncertu na místě jeho konání. (v koncertním sále) 2. Postprodukční zpracování zvuku - vyčištění, úprava a uspořádání skladeb na digitálním nosiči. (v nahrávacím studiu) 3. Návrh etikety středu CD a DVD. 4. Výroba vypalovaných CD nebo DVD matric. 5. Výroba a vydání lisovaných CD nebo DVD ve středním i velkém nákladu.

Demo-prezentační CD :  Nahrávku několika vámi vybraných skladeb (např. ve vaši zkušebně, včetně jednoduchých střihů) jsme schopni vyrobit ve srovnatelné kvalitě, za nižší výrobní cenu a v kratších termínech. V těchto případech doporučujeme předběžnou rekognitu prostorové akustiky místa nahrávání, vzájemné upřesnění rozsahu vašich požadavků a cenových podmínek.

Služba je určena zejména pro středně velké a velké pěvecké sbory, pro sólové interprety, klasická komorní akustická hudební tělesa, orchestry a jejich kombinace.


Dodací podmínky

Matrice CD / DVD vyrobíme do 10 dnů od data uskutečnění koncertu. Lisovaná CD / DVD s ofsetovým potiskem středu, barevným bookletem a inlay vyrobíme a vydáme  do 30 dnů od data uskutečnění koncertu.


Objednání nahrávky koncertu

Nahrávku koncertu je nutné objednat minimálně 1 týden před datem uskutečnění koncertu. Standardní službu (což je nahrání a výroba vypalovaných matric CD / DVD ) lze objednat e-mailem nebo po‘tou. Nadstandardní službu (což je dodatečné vylisování 500 a více kusů  CD / DVD, oficiální vydání CD / DVD s přiděleným EAN čarovým kódem)  je nutné sjednat smlouvou o dílo resp. smlouvou vydavatelskou.


Kontaktní informace

Jména a telefony : Ing. Milan Kormout +420-606-819-246, e-mail: studio@jethro.cz,  poštovní adresa: CANADIAN TREES,s.r.o.,  Na rovnosti 2690/17, 130 00 Praha 3


Technické podmínky pro uskutečnění živé nahrávky koncertu

1. Prostorová akustika koncertního sálu Standardní a lepší
2. Síťové napětí 230V / 3A - standardní zásuvka
3. Nasvícení orchestřiště ( jenom při objednání DVD) Základní - standardní osvětlení
4. Místo pro mikrofonní stojany Před sborem - minimálně 1/3 ‘ířky tělesa sboru
5. Místo pro video kameru (jenom při objednání DVD) Před sborem - ve vzdálenosti minimálně 5/3 ‘ířky tělesa
6. Místo pro mixážní pult a 2 zvukové techniky

Stůl minimálně 100x60cm, umístěný max. 10m od středu orchestřiště, max. 50m od nejbližší přípojky síťového napětí a 2 židle.

7. Místní zesilování zvuku v průběhu koncertu

Souběžné nahrávání koncertu na CD a zesilování zvuku místním výkonovým zesilovacím P.A. systémem směrem do hlediště NENÍ VHODNÉ z důvodů přeslechu silnějších nekvalitních zdrojů zvuku z reprosoustav do citlivých studiových mikrofonů, čímž by se zásadně snížila výsledná kvalita nahrávky na CD.


Ceny jednotlivých komponent služby

1. Doprava techniky Praha-Místo konání koncertu-Praha 5,50 Kč / km ( doprava po Praze je zdarma)
2. Příprava techniky, zvuková zkouška a nahrávání  ( cena pro 2 osoby ) 400,- Kč / hod
3. Postprodukce CD ve studiu 600,- Kč / 60 min. zdr. zvukového záznamu
4. Postprodukce DVD ve studiu 1.000,- Kč / 60 min. zdr. obrazového záznamu
5. Návrh etikety 500,- Kč
6. Materiál, vypálení a potisk nosiče CD nebo DVD

90,- Kč / ks

7. Lisované CD/DVD ( platí pouze při objednávce nad 500 ks ) 50,- Kč / ks + 10,- Kč / ks (přidělení EAN kódu)
Celková částka za záznam cca 1 hod. koncertu na CD 2.900,- Kč bez DPH a bez dopravy
Celková částka za záznam cca 1 hod. koncertu na CD+DVD 3.900,- Kč bez DPH a bez dopravy


Předání zvukové matrice CD a audio-vizuálních dat na DVD

Na sbormistra resp. vedení souboru bude (v rámci výše uvedené ceny) převedeno výhradní právo "Copyright" k neomezenému rozmnožování, ‘íření a prodej CD a DVD  včetně grafického návrhu a zpracování potisku nosiče. Sbormistr resp. vedení souboru obdrží 1ks CD AUDIO - matrici se standardním zvukovým záznamem ve formátu CD 44.1kHz/16bit a 1ks DVD-DATA - matrici se zvukovými soubory WAV ve studiové kvalitě 48kHz/24bit a v kvalitě 44.1kHz/16bit včetně  v‘ech grafických souborů (fotografií) typu JPG / PSD, které byly použity při návrhu a výrobě středové etikety CD, případně bookletu a inlay. (Pro vytváření dalších kopií nosičů CD / DVD)