USA GEORGIA - TYRON
Jim Corpening

ÚLOŽIŠTĚ DAT - SOUBORY KE ZKOPÍROVÁNÍ
DATA STORAGE - A FILES TO COPY

ČTYŘI KROKY KE ZKOPÍROVÁNÍ SOUBORU NA VÁŠ LOKÁLNÍ DISK
FOUR STEPS FOR A FILE COPY TO YOUR LOCAL HARD DRIVE
I.
Pravým tlačítkem klikněte na položku v "Seznamu souborů ke zkopírování"

Right-Click on any item in "The list of files to copy"
II.
V otevřeném okně vyberte "Uložit odkaz jako ..."

In the opened window choose "Save as ..."
III.
V otevřeném dialogovém okně vyberte lokální složku a zadejte název souboru

In the dialog box select the local folder and enter a file name
IV.
Levým tlačítkem myši klikněte na tlačítko "Uložit"

Left-Click on the "Save" button

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


SEZNAM SOUBORŮ KE ZKOPÍROVÁNÍ
( The list of files to copy )

UK TOUR PROMOTION                   CZ TOUR PROMOTION                   US TOUR PROMOTION
www.jethro.cz Ian Anderson Jethro Tull UK     www.jethro.cz Ian Anderson Jethro Tull CZ     www.jethro.cz Ian Anderson Jethro Tull US


Doplňující informace ke způsobu výběru položky
( Additional information regarding the selection of items )
____________________________________________________________________________________________________________________________

Po kliknutí levým tlačítkem myši na libovolnou položku "Seznam souborů ke zkopírování" bude na vašem PC spuštěna aplikace associovaná s typem vybraného
souboru. Pro plynulé přehrávání videa ( bez tkz."kousání videa" ) postupujte podle pokynů I.II.III.IV. a teprve poté přehrávejte video z vašeho lokálního disku

After Left-Click on any item from "The list of files to copy" will run in your PC an application associated with selected file type. For video playing
without so-called: "stuttering" follow steps I.II.III.IV. (see above) and downloaded video replay exclusively from your local hard drive

_________________________________________________________________________________________________
JRS - Jethro Recording Studio           WebSite : www.jethro.cz           Youtube : www.jethro.cz/video           Mail : studio@jethro.cz