SONY HXR-MC2500 / DOKUMENTACE ČESKY

Návod 1   Návod 2   Vegas 12              

A/V Stránky

                  Ondřejova škola filmování

 

VELIKOSTI ZÁBĚRŮ

 

Seznam zkratek :


[D]  Detail [BPD] Bližší polodetail [PD]  Polodetail  [ŠPD]  Širší polodetail [PC]  Polocelek
[SPC]  Situační polocelek [AP] Americký plán [C]  Celek [VC]  Velký celek [VD]  Velký detail

Výklad zkratek :


Jednotlivé velikosti nejsou dané velikostí obrazu, ale tím, jak velký výřez na plátně zabíraný objekt obsazuje !!! [VD] Velký detail je výřez hlavy. Je to nepřirozený záběr např. úst, očí. Doporučuje se ho využívat jen výjimečně, pokud je to dějově důležité. ( např. zarostlá tvář, zuby, slzy, moucha na obličeji, … ) [D] Detail je záběr, kdy pozadí úplně ustoupí a je téměř nečitelné. Zásadní je herecký výraz, mimika je velmi čitelná. Detaily se většinou v reálném prostředí netočí, používají se přiměřeně triky, podvody tak, aby to divák nepoznal. V záběru je celá hlava od brady po horní část čela. Nos se v záběrech pohybuje kolem středu plátna. [PD] Polodetail je záběr typický herecký záběr, pozadí již ustupuje, podstatným se stává hercův výraz. V záběru je horní část těla cca od srdce po temeno hlavy. ( temeno hlavy by se nemělo dotýkat horní kantny ) [ŠPD] Širší polodetail je záběr na herce, kdy je spodní kantna těsně nad pupkem. [BPD] Bližší polodetail je záběr na herce, kdy je spodní kantna těsně pod rameny. ( brada je cca 15 cm nad spodní kantnou )  [SPC] Situační polocelek je záběr více postav, kdy musí být akce ( situace )  dobře čitelná a přitom by nemělo být kolem příliš mnoho volného místa. Spodní kantna je v polovině stehen. Například u přesplotové hádce před teletníkem by měli být Tonda a Vlasta zabírání od poloviny stehen nahoru. Pokud se v situaci akčně nic zajímavého neděje, nedoporučuje se SPC používat. [PC] Polocelek je záběr od pasu nahoru, stále je ještě vidět okolí, herec se již může herecky vyjadřovat. ( záběr horní poloviny těla )  [AP] Americký plán je záběr od poloviny lýtek nahoru. Byl zaveden v němém filmu proto, aby se herci mohl vyjadřovat mimo jiné také velmi širokými gesty rukou, roztažením rukou do šířky, aniž by přitom dlaně resp. předloktí "neutekly" mimo záběr. ( mimo levou nebo pravou kantnu ) [C] Celek je záběr na objekt, který je zabírán. Např. celek člověka je záběr od nohou až po hlavu ( s velkým místem nad hlavou ) takový, aby v záběru byla vidět celá postava. Je vidět i trochu okolí, postavy jsou již konkrétní. Možnosti individuálních hereckých výrazů jsou těchto záběrech téměř nulové. [VC] Velký celek je záběr exteriéru města, krajiny, kde se lidská postava stává součástí zabíraného objektu a téměř se v něm ztrácí. V žádném případě nejsou na postavách vidět podrobnosti a většinou se jedná např. o shromáždění lidí na náměstí, davové scény, bitvy, záběr panorama Prahy z pražského hradu od Vikárky. Velkým celkem může film začínat/končit, může vyvolávat silné emotivní pocity např. pocit samoty, malosti, opuštěnosti ( v Himalájích, Arktidě, na poušti) sílu bojového tankového úderu, záběr  horizontu moře při vylodění v Normandii, Sparťanů v Tróji, … Možnosti individuálních hereckých výrazů jsou v těchto záběrech nulové.

Příklady záběrů :

[VD]  - VELKÝ DETAIL

[D] - DETAIL 

[BPD] - BLIŽŠÍ POLODETAIL [PD] - POLODETAIL


 

[ŠPD] - ŠIRŠÍ POLODETAIL

[PC] - POLOCELEK 

[SPC] - SITUAČNÍ POLOCELEK [AP] - AMERICKÝ PLÁN


 

[C] - CELEK [VC] - VELKÝ CELEK

WINGLES

Nádraží-1   Nádraží-2   Nádraží-3   Chlapecká škola   Radnice   Ulice k Hulluch   Ulice Emila Basly   Kostel před a po válce   Městská čtvrť 80   Ruiny po válce   Velké náměstí   Hornické typy